Förnamn *

Efternamn *

Tel *

E-post *

Företag *

Meddelande *

Press & Media

För pressinformation, intervjuer och bilder kontakta:
Mats Bjelkevik
070 – 422 87 36

 

Pressmeddelande den 2 maj 2017:

Near4you spar energi åt Max Hamburgerrestauranger

Near4you har inlett ett rikstäckande samarbete med hamburgerkedjan Max, som omfattar över hundra restauranger runt om i Sverige. Near4you ska ta ett helhetsansvar för kyla, värme och ventilation för att optimera Max fastigheters energianvändning och driftsäkerhet. .

Pressmeddelande   Max 2017

 

Pressmeddelande den 7 september 2016:

Stora skillnader i fastigheters energiförbrukning

Ett nytt energiindex som mäter energiförbrukningen i fastigheter visar på stora skillnader mellan Sveriges kommuner. Lerums kommun hamnar på första plats och har lägst energiförbrukning per invånare i landet. I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att värma och kyla fastigheter.  Läs mer här

 2016-09-01: Energiindex kommuntabell 2016-09-01

 

Indoor Energy tecknar serviceavtal med Akelius

Akelius väljer Indoor Energy som teknikpartner för deras fastighetsbestånd i Region Stockholm. Samarbetet innebär att Indoor Energy ska utföra service- och underhållsarbeten med syftet att minska fastigheternas energianvändning.

Region Stockholm sträcker sig från Järna till Vaxholm, och avtalet omfattar totalt 75 fastigheter som inrymmer cirka 9000 lägenheter. Fokus ligger på att minska fastigheternas energiförbrukning samt sänka drift- och underhållskostnader.
Indoor Energy ska stå för alla service- och underhållsarbeten som avser värme, ventilation, styrsystem samt värmepumpar. Avtalet innefattar också förebyggande service och underhåll, planerade åtgärder samt akuta insatser för att avhjälpa oväntade fel.

– Svenska fastigheter gör av med en massa energi helt i onödan, vilket orsakar kostnader och påverkar klimatet negativt. Genom att optimera fastigheternas befintliga system kan många fastighetsägare minska sin energianvändning. Små åtgärder kan ha stor påverkan, säger Mats Bjelkevik, vd för Indoor Energy.

Indoor Energy är en del av det rikstäckande företagssamarbetet Near4you.

Fakta om klimatförändringar, energiförbrukning och fastigheter

  • Genom de FN-ledda klimatförhandlingarna har världen satt upp ett mål om att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till maximalt 1,5 grader. Detta för att undvika allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur.
  • Sverige har satt upp målet om att bli ett av världens första fossilfria länder.
  • Bostadssektorn gör varje år av med 76 TWh och står för 40 procent av Sveriges energiförbrukning. Det innebär att mer energieffektiva fastigheter är en central pusselbit om vi ska klara FN:s klimatmål.
  • Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent.

För mer information kontakta gärna:
Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy och ordförande Near4you
070-422 87 36, mats.bjelkevik@indoor.se

 

5 företag gör en gemensam satsning på rikstäckande serviceavtal inom fastighetsteknik

Genom att gå samman och erbjuda serviceavtal i det gemensamma bolaget Near4you ska de fem företagen konkurrera med de stora, etablerade rikstäckande bolagen. Företagen som ingår i satsningen är APS (västra Sverige), Indoor Energy (Mellansverige), Klimat & Automatikkontroll (södra Sverige), TFS (Norrland) samt Ömangruppen (sydöstra Sverige). Tillsammans har företagen kontor på 29 orter i landet.

Near4you är ett samarbete mellan 4 etablerade företag verksamma i samma bransch. Det nya bolaget arbetar uteslutande med rikstäckande avtal inom kyla, värme, ventilation, styr och energi. Samtliga företag som ingår i den nya konstellationen har heltäckande kompetens och ett tydligt fokus på driftoptimering och energieffektivisering. Det som skiljer de 4 företagen åt är var i landet de håller till.

– Vi har valt att samarbeta och på så sätt har vi skapat en helt ny aktör som vågar utmana de största företagen i vår bransch säger Svante Villman sälj- & marknadsansvarig på Near4You.

– I stora bolag finns alltid en risk att arbetet blir tungarbetat och beslutsvägarna långa. Dessutom är det svårt att hålla hög teknisk kompetens på alla orter. Genom vårt samarbete skapar vi ett nytt och attraktivt alternativ. Precis som de stora rikstäckande bolagen kan vi erbjuda geografisk täckning, lokal närvaro hög teknisk kompetens. Samtidigt har vi med oss fördelarna med att vara fem mindre bolag. Vi är engagerade, snabbfotade och har korta beslutsvägar, fortsätter Peter Arvidsson, vd  Ömangruppen AB.

Samarbetar sedan många år
– Vi har byggt upp våra relationer under flera år och hjälpt varandra med avtalsservice och jour för kunder som Preem, Plantagen och McDonalds. Vi har märkt att marknaden har saknat en leverantör med våra gemensamma styrkor. Därför har vi tagit samarbetet ett steg längre och bildat ett gemensamt bolag och skapat ett gemensamt varumärke säger Fredric Buchaus, kundansvarig för rikstäckande avtal.

– Kunderna ska inte märka av att vi i grunden är 5 olika bolag. Vi har gemensamma processer, gemensam felanmälan och kunden får en kontaktperson som ansvarar för hela landet fortsätter Fredric.

Bolagen finns kvar lokalt
De fem bolagen finns kvar som separata företag och fortsätter att bedriva verksamhet lokalt precis som tidigare. Den nya konstellationen är enbart en gemensam satsning för att kunna erbjuda ännu bättre service åt företag som har verksamhet i flera delar av landet.

För ytterligare information och intervjuer välkommen att kontakta:
Svante Villman Sälj & Marknadsansvarig, 076-949 53 33
Mats Bjelkevik, Vd, Indoor Energy
Christer Lundstedt, Vd, TFS
Michael Asknor, Vd, Klimat & Automatikkontroll
Clas Stenström, Vd, APS
Peter Arvidsson, Vd, Ömangruppen

Bilder finns på www.near4you.se/press

 

Mats Bjelkevik

Gruppbild

© COPYRIGHT 2022 NEAR4YOU.
CONTACT WEBMASTER: WEBMASTER@NEAR4YOU.SE